Nederlander ‘netwerkt’ 7 uur per maand

07 APRIL 2010, 'S-HERTOGENBOSCH - THE NETHERLANDS
Samenvatting
Onderzoeksbureau Multiscope heeft met een grootschalig online marktonderzoek onder 14.686 Nederlanders de kennis, houding en het gedrag rondom sociale media in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de gebruiksintensiteit van sociale media websites voorlopig nog achter blijft bij de hoge naamsbekendheid. Gemiddeld besteedt men zo’n 7 uur per maand aan sociale online netwerken. Op dit moment bevindt het gebruik van social media zich in een overgangsfase.

's-Hertogenbosch - 7 april 2010. Onderzoeksbureau Multiscope heeft met een grootschalig online marktonderzoek onder 14.686 Nederlanders de kennis, houding en het gedrag rondom sociale media in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de gebruiksintensiteit van sociale media websites voorlopig nog achter blijft bij de hoge naamsbekendheid. Gemiddeld besteedt men zo'n 7 uur per maand aan sociale online netwerken.


Het speelveld
Op dit moment bevindt het gebruik van social media zich in een overgangsfase. De naamsbekendheid is hoog, maar de tijdsbesteding is nog relatief laag. Ook is er een groep die afwachtend is als het gaat om actief deelnemen aan sociale netwerken. Gemiddeld gebruikt men 1,8 social media websites naast elkaar. Slechts 3% kent geen enkele sociale media website, 11% geeft aan van geen enkele sociale media website lid te zijn of een profiel te hebben, 17% zegt de afgelopen maand geen sociale media website gebruikt te hebben.

Hyves en Youtube zijn samen goed voor 70% van de totale social media tijdsbesteding in Nederland. Twitter is inmiddels bekend bij 76% van de internet populatie. Wanneer we de huidige gebruikers vragen naar hun te verwachten gebruiksintensiteit in het komende jaar, zien we dat de meeste groeipotentie zit bij LinkedIn (+33%) gevolgd door Twitter (+26%). Het verschil tussen 'kijken' en lidmaatschap is het grootst bij Youtube. Dit komt waarschijnlijk omdat Youtube meer een consumptie- in plaats van een participatie platform is. Daarnaast zouden gebruikers drempels kunnen ervaren bij het zelf publiceren van video.

Kijk onderaan dit bericht voor de tabel 'Social media in Nederland 2010'.


Messaging
In het onderzoek is ook gekeken naar de tijd die men besteedt aan online messaging. Dit blijkt aanzienlijk hoger te liggen dan bij social media. Uit het onderzoek blijkt dat men MSN Messenger (26 uur), Google Talk (20 uur) en Ebuddy (11 uur) het meest intensief gebruikt.

Sociaal contact
De voornaamste reden om social media te gebruiken is om contact te onderhouden met vrienden en familie (74%), als aangenaam tijdverdrijf (45%) en het delen van een hobby of interesse (24%). Daarnaast geeft 15% aan het te gebruiken om nieuwe mensen te ontmoeten.

Van de respondenten is 61% het oneens met de stelling dat je door het gebruik van sociale media minder 'echt' contact met mensen hebt (neutraal 25%, eens 14%). Ook vinden veel Nederlanders (47%) niet dat met virtuele ontmoetingen afstanden tussen mensen worden vergroot (neutraal 30%, eens 23%).

Methodiek en verantwoording
De cijfers uit dit marktonderzoek zijn tot stand gekomen door een grootschalige peiling onder het Multiscope online consumentenpanel, waarbij in totaal 14.686 leden het onderzoek volledig hebben ingevuld. Het veldwerk is uitgevoerd in maart 2010. Het onderzoek is representatief voor de online populatie.

Over Multiscope
Multiscope is een toonaangevend online onderzoekbureau. Het bedrijf voert landelijk representatief marktonderzoek uit via haar consumentenpanel (140.000+ leden), B2B panel (55.000+ leden) en een zevental gespecialiseerde doelgroepenpanels. Daarnaast ondersteunt Multiscope opdrachtgevers met software voor online marktonderzoek. Multiscope voert online marktonderzoek uit sinds 1996.

--------------------

1 Het percentage van de internetpopulatie dat deze social media website kent. (geholpen naamsbekendheid)
2
Het percentage van de internetpopulatie dat zegt een profiel / lidmaatschap bij deze social media website te hebben.
3 Het percentage van de internetpopulatie dat zegt deze social media website in de afgelopen maand te hebben gebruikt.
4 Aantal actieve gebruikers van deze social media website vermenigvuldigt met hun gemiddelde gebruiksintensiteit (uren per maand)
5
Het percentage van de huidige gebruikers dat verwacht in het komende jaar meer of minder gebruik te maken van deze social media website.

 

 

Citaten
"De gebruiksintensiteit van sociale media websites blijft voorlopig nog achter bij de hoge naamsbekendheid." Multiscope
"Gemiddeld besteedt men zo'n 7 uur per maand aan sociale online netwerken. " Multiscope
"Hyves en Youtube zijn samen goed voor 70% van de totale social media tijdsbesteding in Nederland." Multiscope
"Twitter is inmiddels bekend bij 76% van de internet populatie." Multiscope
"Van de respondenten is 61% het oneens met de stelling dat je door het gebruik van sociale media minder 'echt' contact met mensen hebt (neutraal 25%, eens 14%)." Multiscope
Afbeeldingen
Over Multiscope

Multiscope is een toonaangevend online onderzoekbureau. Het bedrijf voert landelijk representatief marktonderzoek uit via haar consumentenpanel (140.000+ leden), B2B panel (55.000+ leden) en een zevental gespecialiseerde doelgroepenpanels. Daarnaast ondersteunt Multiscope opdrachtgevers met software voor online marktonderzoek. Multiscope voert online marktonderzoek uit sinds 1996.